Kütüphane

Tümü Kütüphanede Olanlar Dışarda Olanlar

{{yer==0?"Tüm kitaplar listeleniyor..":yer==1?"Kütüphanede olanlar listeleniyor..":"Kişilere verilmiş kitaplar listeleniyor."}}

No Kitap Adı Emanet Alan Yeri Alınma Tarihi Teslim Tarihi ISBN İşlemler
{{$index}} {{tik==$index?"":x.YTKitap_Adi}} {{tik==$index?"":x.YTKullanici_AdiSoyadi}} {{x.YTTeslimEttigiTarih == null ? 'Kişide':'Kütüphanede'}} {{tik==$index?"":x.YTOduncAlmaTarihi}} {{tik==$index?"":x.YTTeslimEttigiTarih}} {{x.YTKitap_ISBN}}

Emanet Ekle

Kitap Seç :

{{tik==$index?"":x.YTKitap_Adi}}

Kişi Seç :

{{tik==$index?"":x.YTKitap_Adi}}

Kitabın Alınma Tarihi :

Kitap Listele


No Kitap Adı Yazarı Basım Yılı Yayın Evi ISBN İşlemler
{{$index}} {{tikKi==$index?"":x.YTKitapAdi}} {{tikKi==$index?"":x.YTYazari}} {{tikKi==$index?"":x.YTBasimTarihi | date : "yyyy"}} {{tikKi==$index?"":x.YTYayinEvi}} {{tikKi==$index?"":x.YTISBN}}

Kitap Ekle

Kitabın Adı:

Yazarı :

ISBN Numarası :

Basım Tarihi (Sadece Yıl Bilgisi İçin 01.01.yyyy) :

Yayın Evi :

Kullanici Listele


Sıra No TC Kimlik No Adı Soyadı Kayıt Tarihi İşlemler
{{$index}} {{tikKu==$index?"":x.YTTcNo}} {{tikKu==$index?"":x.YTAdiSoyadi}} {{tikKu==$index?"":x.YTKayitTarihi | date : "dd/MM/yyyy"}}

Kullanici Ekle

TC Kimlik No :

Adı Soyadı :

Web hosting by Somee.com